3FN

behandling af angst

Nogle af de helt store problematikker

cas2

Stress, angst og depression er noget af det som går igen gang på gang. Behandlingen af de tilstande er meget vigtige, da det er noget der skaber store problemer for den enkelte. Derfor er netop behandling af angst, stress og depression meget vigtig.

Stress

Det er blevet noget som de fleste som regel har i en eller anden grad. Det er en udvikling som er sket grundet samfundet og hele den elektroniske udvikling og alle de muligheder der er kommet. Stress er i bund og grund blot kroppens alarmsystem, som fortæller at du befinder dig i en udfordrende situation. Selve reaktionen er lavet til at vi kan handle hurtigt, og stress er som sådan ikke en sygdom eller en lidelse. Dog kan det udvikle sig til en sygdom, hvis man går rundt med stressreaktionen i længere tid. Nogle af de symptomer som man skal være opmærksom på, er hjertebanken, hovedpine og svedeture, manglende appetit, ondt i maven. Nogle af de psykiske kendetegn ved stress er koncentrationssvigt, humørforladthed, hukommelsesproblemer og træthed.

psykolog_hjaelp

Angst

Netop angst, bekymring eller frygt er noget som alle oplever, eller formentlig har oplevet. Angst er en helt naturlig reaktion, som netop kommer af stress, og det er også en del af kroppens advarselssystem, som hjælper os til at komme igennem forskellige situationer. Angsten bliver så et problem, når det er, at man oplever frygten og angsten i hverdagen, overfor ting som man ikke burde frygte. Der findes flere forskellige former for angst, samtidig med der findes fobier, hvor man er bange for specifikke ting. Panikangst, generaliseret angst og OCD er nogle andre angsttyper, og det skal understreges, at de alle sammen kan blive behandlet.

Depression

Det er en psykisk lidelse, som i bund og grund bliver udløst af belastninger eller belastende omstændigheder. Det kan være noget helt generelt som man oplever i livet, som f.eks. dødsfald, skilsmisse eller at blive arbejdsløs. Der kan samtidig være nogle depressioner, som bliver udløst af noget helt specifikt, som f.eks. vinterdepressioner, fødselsdepressioner eller andet. Der er nogle helt specifikke kendetegn, som man skal være opmærksom på. Først og fremmest så er et stort kendetegn, at alt ligesom bliver negativt. Det gælder både dig selv, alle de ting du skal, og dine tanker om dig selv, dine tanker om andre og generelt tilværelsen. Man kan komme så langt ud, at man får svært ved normalt nemme hverdagsting. Depression bliver som regel kategoriseret i mild, moderat, svær eller alvorlig depression, alt efter hvor slemt det står til, og det er yderst vigtigt, at man får søgt hjælp og får snakket med nogen, før det er man når til, at det egentlig er gået hen og er blevet for sent.