3FN

Hvad er en sneleopard

cas2

Sneleoparden er en stor, kraftig kat, der er hjemmehørende i bjergene i det centrale og sydlige Asien. De er også kendt som “bjergløver” eller “pantere”. Snesleoparder er solitære dyr, og de kommer kun sammen for at parre sig. Hunnerne føder kuld på to til fire unger, som de opfostrer i op til to år, inden ungerne går ud på egen hånd.

Sneleoparder er en truet dyreart på grund af jagt og tab af levesteder. Deres pels er meget værdifuld, og deres kropsdele bruges i traditionel asiatisk medicin. Desuden bliver sneleoparder ofte dræbt af landmænd, der betragter dem som en trussel mod deres husdyr. Som følge af disse trusler, bestanden af sneleoparder er faldet med op til 20 % i løbet af de sidste to årtier.

snesleoparder er opført som truede på IUCN’s rødliste. De er beskyttet i henhold til national og international lovgivning, men det har ikke været nok til at stoppe nedgangen i deres bestande. Der er en bevaringsindsats i gang for at hjælpe sneleoparderne, herunder beskyttelse af levesteder og uddannelsesprogrammer, der har til formål at reducere konflikter mellem mennesker og sneleoparder.